Mascota Teatrului Carabus

Teatrul de Păpusi Brăila

- Angajari personal -

Mascota Teatrului Carabus

 

 

Organizare concurs de ocupare a functiilor contractuale vacante din cadrul Teatrului de Păpusi Brăila

18 decembrie 2020 - proba scrisă

Anunt organizare si program desfăsurare concurs
Cerere de înscriere la concurs
Bibliografie si tematica de concurs - actor mânuitor-păpusi
Bibliografie si tematica de concurs - sofer
Bibliografie si tematica de concurs - regizor tehnic
Bibliografie si tematica de concurs - impresar artistic
Bibliografie si tematica de concurs - inspector de specialitate

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date,

candidatii care participă la concursuri se vor identifica după numărul primit la înregistrarea cererii.

 

Back