Mascota Teatrului Carabus

Teatrul de Păpusi Brăila

- Angajari personal -

Mascota Teatrului Carabus

 

 

Organizare concurs de ocupare a functiilor contractuale vacante din cadrul Teatrului de Păpusi Brăila

24 noiembrie 2021 - proba practică

Anunt organizare si program desfăsurare concurs
Cerere de înscriere la concurs
Tematica de concurs
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba practică

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date,

candidatii care participă la concursuri se vor identifica după numărul primit la înregistrarea dosarului de concurs.

 

Back