Mascota Teatrului Carabus

Teatrul de Păpusi Brăila

- Angajari personal -

Mascota Teatrului Carabus

 

 

Organizare concurs de ocupare a functiilor contractuale vacante din cadrul Teatrului de Păpusi Brăila

22 iulie 2022 - proba practică

Anunt organizare si program desfăsurare concurs
Cerere de înscriere la concurs
Tematica de concurs
Anunt selectie dosare
Rezultat proba practică
Rezultat proba interviu
Rezultat final

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date,

candidatii care participă la concursuri se vor identifica după numărul primit la înregistrarea cererii.

 

Back